Overgang til individuel måling av strøm

Avslutning av felles måling og over på individuell måling av strøm

Myndighetene har bestemt at innen 2019 skal alle over på individuell strømmåling.

Det betyr at vår felles måling i Lohøgda er i ferd med å avvikles. dette vil mest sannsynlig skje før i løpet av januar/februar 2018

Det er sikkert mange som sier at det blir fint å få bestemme strømleverandør selv og at de nå skal finne en billigere strømleverandør, men dere må husk at før vi kommer så langt så får vi nå tilbake det som kalles måleravgift da vi nå skal leie måler av Hafslund Nett AS. Det som kalles AMS måler. Hva måleravgiften blir vites ikke pr dags dato (12.11.17) men et beløp som er blitt nevnt i pressen er 2995,- (Alta Everk). Så før noen kan begynne å spare strøm må man være klar over at man vil få en ny regning fra Hafslund Nett AS som vi ikke har hatt på 20 år med felles måling. Kort fortalt vil det si at hver og en må første spare inn måleravgiften før man kan redusere strømregningen basert på strømprisen. I tillegg vil nettselskapene legge på 0,35 øre pr kw i nettleie for å dekke kostnaden for installering av ny måler

Se mer infor fra HjemKraft 

Informasjonsskriv fra HjemKraft Trykk her for å lese