Info vedrørende bortkjøring av stort avfall

Borettslaget har bortkjøring av stort avfall den første fredagen i hver måned.

Hvis fredagen faller på en helligdag, flyttes bortkjøringen til fredagen uken etter.

Når det gjelder hva som kan kastes er det noen begrensninger.

Ved f.eks. oppussing i leiligheten hvor det gjerne blir mye avfall av forskjellig slag, må leieboer selv sørge for at avfallet blir bortkjørt. Derfor kan det være greit å ha dette avtalt med entreprenøren/ håndverkeren på forhånd.

Avfallet må ikke være så stort at søppelbilen ikke får det med seg.

Spesialavfall kan heller ikke kastes med storsøppelet, da spesialavfall må behandles på egen måte.

Som spesialavfall regnes:

1. Elektriske produkter som kjøleskap, fryser, vaskemaskin, TV, PC, lamper, batterier mm.

2. Stoffer som maling, olje, syre mm.

Elektriske produkter kan leveres i forretninger som forhandler slike varer, da de er forpliktet til å ta i mot denne type avfall.

Ellers kan alle typer avfall inkludert elektriske produkter leveres på offentlige gjenbruksstasjoner som f.eks. Haraldrud gjenbruksstasjon i Brobekkvn. 87.

Her kan avfallet for tiden, innenfor en rimelig mengde leveres gratis.

1 til 2 ganger i året vil borettslaget sette opp egne hentinger av elektronisk avfall. Dette vil det bli opplyst spesielt om hver gang.

Ved tvil, kontakt vaktmester. Da får du vite hvordan du skal forholde deg i ditt tilfelle.

Ikke la avfall som skal kastes, bli liggende ute i dager før bortkjøring. Det virker bare forsøplende.