Forsikringer

Forsikringer

Borettslaget er forsikret i OBOS Skadeforsikring as

med polisenummer 100 000 543.

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr.

Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i

boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid egen ha

hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (dvs. utstyr/innredning som det er

naturlig å ta med seg når en flytter).

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest

mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt,

noter hvordan berørte andels¬eiere kan kontaktes og opplys om dette når

skaden meldes til OBOS forsikrings avdeling på tlf. 22 86 55 00, faks 22 86

57 04 eller e-post forsikring@obos.no

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller

håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir

betalt av forsikrings¬selskapet.

Ved skader som dekkes av borettslagets forsikring, krever

forsikrings¬selskapet en egenandel på kr 10 000,- ved vannskader. Ved andre

skader er egenandel kr. 6.000,-.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller

deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.