Dato for informasjonsmøte vedrørende våtromsrehabilitering

Neste beboer møte er 2 / 3 - 2020 kl:18:00 på Tveita Skole. Dette er for Kristins vei 23, 25 og 27. samt 2,4,6,8,10 og 12

Fremdriftsplan våtromrehailitering trykk her for å se