Dato for informasjonsmøte vedrørende våtromsrehabilitering

Neste beboer møte er 7 / 10 - 2020 kl:18:00 i Haugerud Kirke. Dette er for Kristins vei 29,31,33,35,37,39,41 og 43. Kun en pr leilighet kan møte da vi kun kan være 90 stk i salen pga korona restriksjoner.

Fremdriftsplan våtromrehailitering trykk her for å se